ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : จรีรัตน์ สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

บรรณานุกรม :
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . (2555). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . 2555. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.