ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น
นักวิจัย : อิราวัฒน์ ชมระกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

4. ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 4.1. ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย ศึกษาสถานะภาพการตลาดและการกำหนดรูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการประสานงานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้า และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 4.2. ขอบเขตพื้นที่ อันได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 4.3. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 18 เดือน 4.4. ขอบเขตประชากร 4.4.1 ประชากร ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมค้า และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 4.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นแกนนำ หรือสมาชิก กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมค้า และหน่วยงานราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 - 5 ดาว จำนวน 8 กลุ่ม

บรรณานุกรม :
อิราวัฒน์ ชมระกา . (2551). รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . 2551. "รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . "รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2551. Print.
อิราวัฒน์ ชมระกา . รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2551.