ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า
นักวิจัย : สุรกานต์ พยัคฆบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรกานต์ พยัคฆบุตร . (2555). รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุรกานต์ พยัคฆบุตร . 2555. "รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุรกานต์ พยัคฆบุตร . "รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
สุรกานต์ พยัคฆบุตร . รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารด้วยเสียงของนกปรอดหัวสีเขม่า. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.