ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
นักวิจัย : วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , วราภรณ์ สกลไชย , งามจิตร โล่วิทูร , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230541000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , วราภรณ์ สกลไชย , งามจิตร โล่วิทูร , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . (2555). ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , วราภรณ์ สกลไชย , งามจิตร โล่วิทูร , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . 2555. "ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , วราภรณ์ สกลไชย , งามจิตร โล่วิทูร , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . "ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
วราภรณ์ ประเสริฐ , สุภัคชนม์ คล่องดี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , วราภรณ์ สกลไชย , งามจิตร โล่วิทูร , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.