ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ศศิพร สุดใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิพร สุดใจ . (2555). การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศศิพร สุดใจ . 2555. "การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศศิพร สุดใจ . "การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
ศศิพร สุดใจ . การศึกษารายได้ รายจ่ายและความพยายามในการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.