ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ
นักวิจัย : กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา . (2555). สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา . 2555. "สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา . "สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา . สมภาคบนแกมมากึ่งกรุปอันดับ E-อินเวอร์ซีฟ. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.