ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : อิราวัฒน์ ชมระกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อิราวัฒน์ ชมระกา

บรรณานุกรม :
อิราวัฒน์ ชมระกา . (2553). รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . 2553. "รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . "รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
อิราวัฒน์ ชมระกา . รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจการตลาดและอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.