ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
นักวิจัย : ปรีชา ขันติโกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ขันติโกมล . (2556). โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . 2556. "โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . "โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2556. Print.
ปรีชา ขันติโกมล . โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2556.