ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ
นักวิจัย : ปรีชา ขันติโกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ขันติโกมล . (2557). โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . 2557. "โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . "โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
ปรีชา ขันติโกมล . โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.