ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด
นักวิจัย : บัณฑิต กฤตาคม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต กฤตาคม . (2557). โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
บัณฑิต กฤตาคม . 2557. "โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
บัณฑิต กฤตาคม . "โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
บัณฑิต กฤตาคม . โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.