ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร
นักวิจัย : จิระยุทธ สืบสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระยุทธ สืบสุข . (2557). โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
จิระยุทธ สืบสุข . 2557. "โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
จิระยุทธ สืบสุข . "โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
จิระยุทธ สืบสุข . โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.