ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย
นักวิจัย : อภิชิต คำภาหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชิต คำภาหล้า . (2557). อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อภิชิต คำภาหล้า . 2557. "อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อภิชิต คำภาหล้า . "อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
อภิชิต คำภาหล้า . อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อกำลังรับแรงแบกทานของฐานรากตื้นชนิดฐานรากแถบบนชั้นทราย. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.