ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก
นักวิจัย : เด่น คอกพิมาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เด่น คอกพิมาย . (2557). การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
เด่น คอกพิมาย . 2557. "การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
เด่น คอกพิมาย . "การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
เด่น คอกพิมาย . การออกแบบชุดควบคุมประหยัดพลังงานแบบป้อนกลับของเครื่องอัดไฮดรอลิก. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.