ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย
นักวิจัย : นฤดม ทาดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤดม ทาดี . (2557). โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
นฤดม ทาดี . 2557. "โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
นฤดม ทาดี . "โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
นฤดม ทาดี . โครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเตรียมปุยฝ้าย. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.