ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์
นักวิจัย : วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์ . (2557). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์ . 2557. "ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์ . "ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
วิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์ . ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการหาแนวความคิดในการออกแบบโดยการใข้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสุรินทร์้างสุรินทร์รค์. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.