ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นักวิจัย : พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส . (2557). กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส . 2557. "กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส . "กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส . กิจกรรมการเสุรินทร์ิมสุรินทร์้างจริยธรรม ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.