ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก
นักวิจัย : อภิชิต คำภาหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชิต คำภาหล้า . (2557). ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อภิชิต คำภาหล้า . 2557. "ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อภิชิต คำภาหล้า . "ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
อภิชิต คำภาหล้า . ความรู้พิ้นฐานและการเข้าใจพฤติกรรมของปฐพีกลศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมฐานราก. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.