ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
นักวิจัย : พรพิมล อิฐรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิมล อิฐรัตน์ . (2557). การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พรพิมล อิฐรัตน์ . 2557. "การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พรพิมล อิฐรัตน์ . "การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
พรพิมล อิฐรัตน์ . การจัดการเรียนการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง ๒ แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.