ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ
นักวิจัย : ชาตยา นิลพลับ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาตยา นิลพลับ . (2557). การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ชาตยา นิลพลับ . 2557. "การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ชาตยา นิลพลับ . "การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
ชาตยา นิลพลับ . การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : วิธีสอนแบบใช้กระบวนการสืบสอบ/สืบค้น (inquiry base และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชา ๐๕-๐๕๓-๓๐๔) การจัดการคุณภาพ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.