ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต
นักวิจัย : สุจิตรา อุ่นเรือน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา อุ่นเรือน . (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
สุจิตรา อุ่นเรือน . 2558. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
สุจิตรา อุ่นเรือน . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2558. Print.
สุจิตรา อุ่นเรือน . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสุรินทร์้างสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกสมบัติแม่เหล็กและโครงสุรินทร์้างเฉพาะของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์-แบเรียมไทเทเนต. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2558.