ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา
นักวิจัย : กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ . (2558). การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ . 2558. "การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ . "การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2558. Print.
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ . การพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสัมมนา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2558.