ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส
นักวิจัย : ปรีชา ขันติโกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ขันติโกมล . (2557). คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . 2557. "คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . "คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
ปรีชา ขันติโกมล . คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.