ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล
นักวิจัย : ปรีชา ขันติโกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ขันติโกมล . (2555). การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . 2555. "การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ปรีชา ขันติโกมล . "การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2555. Print.
ปรีชา ขันติโกมล . การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2555.