ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : จันทร์จุรีย์ ถือทอง
คำค้น : ภาชนะ ฤดูกาล ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์จุรีย์ ถือทอง . (2559). ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
จันทร์จุรีย์ ถือทอง . 2559. "ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
จันทร์จุรีย์ ถือทอง . "ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559. Print.
จันทร์จุรีย์ ถือทอง . ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2559.