ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2545). ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2545. "ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2545.