ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
นักวิจัย : ประภาดา ตลึงจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาดา ตลึงจิตร . (2558). การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ประภาดา ตลึงจิตร . 2558. "การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ประภาดา ตลึงจิตร . "การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
ประภาดา ตลึงจิตร . การสอนทักษะการตรวจสอบบัญชีโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.