ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : GLOBE, STEM, Rice,
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2558). กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2558. "กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.