ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2546). เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2546. "เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2546.