ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2548). การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2548. "การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2548.