ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : นัยนา หนูนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัยนา หนูนิล . (2559). โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นัยนา หนูนิล . 2559. "โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นัยนา หนูนิล . "โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559. Print.
นัยนา หนูนิล . โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2559.