ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2549). โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2549. "โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2549.