ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2551). โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล).
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2551. "โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2551.