ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2552). การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2552. "การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2552.