ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ
นักวิจัย : นฤมล มาแทน
คำค้น : เชื้อรา ปลวก สารธรรมชาติ ไม้ยางพารา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล มาแทน . (2551). การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . 2551. "การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . "การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551. Print.
นฤมล มาแทน . การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2551.