ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2553). การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2553. "การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2553.