ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2553). การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2553. "การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2553.