ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2)
นักวิจัย : นฤมล มาแทน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล มาแทน . (2552). การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2).
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . 2552. "การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2)".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . "การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2)."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552. Print.
นฤมล มาแทน . การสร้างชุมชนต้นแบบและการสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้: กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 2). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2552.