ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร
นักวิจัย : วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . (2555). การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . 2555. "การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . "การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555. Print.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2555.