ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น
นักวิจัย : วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
คำค้น : การศึกษาความเป็นไปได้ การลงทุน ยางพาราไร้สีไร้กลิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . 2558. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.