ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ
นักวิจัย : บุษบรรณ สุขกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษบรรณ สุขกาญจน์ . (2559). การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
บุษบรรณ สุขกาญจน์ . 2559. "การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
บุษบรรณ สุขกาญจน์ . "การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559. Print.
บุษบรรณ สุขกาญจน์ . การพัฒนาสูตรตำรับของสารสกัดบอระเพ็ดในรูปแบบเจลบีดที่เป็นองค์ประกอบระหว่างเพคตินและไคโตซานเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อบุลำไส้ใหญ่: การประเมินผลทางหลอดทดลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฤทธิ์ต้านการอักเสบ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2559.