ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี,
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 1
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี, . (). การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี, . . "การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี, . "การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี, . การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .