ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 1
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (). การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . . "การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .