ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 29
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . . "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .