ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 1
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (). การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . . "การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .