ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant
นักวิจัย : สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 7
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล . (). การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล . . "การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล . "การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล . การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .