ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2
นักวิจัย : นฤมล มาแทน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล มาแทน . (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นฤมล มาแทน . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554. Print.
นฤมล มาแทน . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งคุณภาพสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ปีที่ 2. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2554.