ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2557). การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2557. "การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2557.