ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557
นักวิจัย : มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . (2556). การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . 2556. "การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . "การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556. Print.
มัลลิกา เจริญสุธาสินี . การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2556.