ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ . (2560). ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . 2560. "ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . "ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ . ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2560.