ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง
นักวิจัย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . (2537). โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . 2537. "โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . "โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.